Privacy

Privacy

Op De Nederlandse School Stockholm wordt zorgvuldig omgegaan met de gegevens van onze leerlingen. 

Persoonsgegevens

In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.


Privacyreglement

In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Meer informatie over privacy kunt u ook lezen in de schoolgids. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij het bestuur.


Sociale media

Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen en leerkrachten. Het gebruik van sociale media is onderdeel van het gedrag van leerlingen binnen de school. Sociale media kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken, om contact te houden met vrienden, te experimenteren en grenzen te verleggen. Maar sociale media brengen ook risico’s met zich mee, zoals pesten en het ongewild delen van foto’s of andere gegevens. DNSS heeft een reglement internet en sociale media waarin staat hoe alle betrokkenen om dienen te gaan met internet en sociale media, niet alleen op school en in de klas, maar ook buiten de school.