Visie

Onze visie

Onze visie is erop gericht dat we samen het best mogelijke Nederlands taal- en cultuur onderwijs geven aan zo veel mogelijk leerlingen in en om Stockholm.


Samen

Het samen doen geldt voor de leerkrachten.

We helpen elkaar, luisteren naar elkaar, geven elkaar feedback en we leren van elkaar. We creëren met elkaar een cultuur waarin we van elkaar willen en kunnen leren. Maar het samen doen geldt ook voor het bestuur.

We maken gebruik van elkaars kwaliteiten en talenten en proberen deze op de juiste manier in te zetten, zodat we de het samen doen.

Daarnaast geldt samen ook voor de leerlingen.

Regelmatig verandert de samenstelling van een groep, omdat er leerlingen bijkomen of juist weggaan. Daarom is het belangrijk dat de leerlingen zich veilig en fijn voelen in de groep. Op die manier kunnen ze zich het beste ontwikkelen.

Tot slot horen ouders ook bij onze school.

Door duidelijke communicatie via korte lijnen en oudergesprekken proberen we de ouders te betrekken bij de school en het onderwijs van hun kinderen.

Het best mogelijke Nederlands taal- en cultuur onderwijs

Onze leerlingen verdienen het beste onderwijs wat wij ze kunnen bieden. Dit bieden we door zo veel mogelijk gekwalificeerde, maar ook zeker gedreven en enthousiaste, leerkrachten voor de groepen te zetten. Deze leerkrachten leren de leerlingen kennen en proberen, waar nodig en mogelijk in de beperkte tijd die we hebben, het onderwijs aan te passen aan de behoeften van de leerlingen. Daarnaast maken we gebruik van goede lesmethodes en een goed leerlingvolgsysteem om het niveau van onderwijs te waarborgen. Door regelmatig te reflecteren en evalueren proberen we ons onderwijs, waar nodig, te verbeteren of te vernieuwen.

Zo veel mogelijk leerlingen

Er wonen in Stockholm en omgeving veel gezinnen met één of twee ouders die Nederlands spreken. Onze school probeert zo veel mogelijk Nederlandstalige leerlingen te bereiken. Dit doen we door op verschillende manieren reclame te maken voor onze school, bijvoorbeeld via de website en sociale media. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden voor een digitale of hybride tak voor ons (voortgezet) onderwijs en manieren om onze school nog aantrekkelijker te maken voor gezinnen die permanent in Zweden wonen.


Onze kernwaarden

Professionaliteit

Ouders en leerlingen mogen van ons verwachten dat we ons vak verstaan en over de juiste kennis en vaardigheden beschikken.

Kwaliteit

Onze leerkrachten zijn bekwaam en geven onderwijs van goede kwaliteit. De kwaliteit van onze
school wordt door middel van het bespreken van resultaten, reflecteren en evalueren op peil
gehouden.

Liefde voor het vak

De drive van de leerkrachten om onze leerlingen goed onderwijs te bieden komt voort uit de liefde die zij hebben voor het vak.

Samenwerking

Alle leerkrachten en bestuursleden leveren een actieve bijdrage aan onze school. We delen kennis en ervaringen met elkaar en we gaan met respect met elkaar om