Welkom

Welkom op de website van De Nederlandse School Stockholm!


De Nederlandse School Stockholm (DNSS) is in 1997 opgericht, met als missie het verzorgen van kindgericht kwaliteitsonderwijs in de Nederlandse taal en cultuur in een veilige en stimulerende omgeving.


De Nederlandse School Stockholm is een professionele deeltijdschool die al ruim 20 jaar kwaliteitsonderwijs verzorgt in de Nederlandse taal en cultuur in aanvulling op het reguliere Zweedse/Internationale onderwijs voor Nederlandse en Vlaamse kinderen en heeft als doel:


  • Leerlingen op het juiste niveau aan te laten sluiten op Nederlandstalig onderwijs bij eventuele terugkeer;
  • Het versterken van de culturele identiteit van leerlingen;
  • Een plezierige sociale gemeenschap te zijn waarin het Nederlands de verbindende factor is;

Sommige ouders willen nadrukkelijk dat hun kinderen qua lezen en schrijven op hetzelfde niveau blijven als leeftijdgenootjes in Nederland. Andere ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen Nederlandstalige leeftijdsgenootjes ontmoeten en dat we de kinderen "iets van Nederland" meegeven. Tot welke groep ouders u ook behoort, u kunt erop vertrouwen dat we middels een gevarieerde invulling van de lessen aan beide verwachtingen voldoen.


Tijdens de cultuurevenementen besteden we aandacht aan de kinderboeken-week, vieren we Sinterklaas en kleurt alles oranje rondom Koningsdag. Momenten die op onze school niet kunnen ontbreken! De invulling is elke keer weer anders. Het is een feestelijk gebeuren voor kinderen en ouders, leerkrachten en iedereen die bij de school betrokken is!