Bovenbouwcultuurdag

Bovenbouwcultuurdag 2023

We kijken terug op een geslaagde cultuurdag voor de groepen 6 t/m VO4! Het thema was deze keer architectuur, De Stijl en kunst van Mondriaan en Rietveld.
Na een korte presentatie van meester Paul over deze kunstrichting, gingen de kinderen in groepjes aan de slag: ze bouwden een zo hoog mogelijke constructie met enkel marshmallows en spaghettistokjes. De winnende groep kon een bouwwerk maken van maar liefst 128cm!
Bij een andere activiteit moesten de kinderen een creatief voorwerp maken in de stijl (van De Stijl 🙂). Het ging van hoedjes, tot huizen, tot miniatuurstoeltjes en vliegtuigjes. Als afsluiter was er nog een wedstrijd Nederland-België in de vorm van een Kahoot-quiz over lelijke huizen.
Een leuke, leerrijke en groepsverbindende voormiddag op de Nederlandse Ambassade die vandaag ons mooi kader was!

Bovenbouwcultuurdag 2022

Wat kwam er veel informatie aan bod vandaag op de bovenbouwcultuurdag 'de lage landen en de strijd tegen het water'!  Eerst kregen we een college met filmpjes van juf Laura over de watersnoodsramp van 1953 en de Deltawerken, de dijken , duinen en helmgras, de afsluitdijk, de rivieren en de wereldberoemde Hansje Brinkert.


Daarna volgende een college van juf Sanne over wat is nou eigenlijke dat typische Nederlandse concept ´polder´? Vervolgens hebben we de eerste polder van Zweden daadwerkelijk zelf aangelegd en gebouwd in zes stappen, waarbij de begrippen molengang, gemaal, grondwater en NAP niet mochten ontbreken.


De leerlingen verwerkten dit alles in hun eigen creatieve lapbook, waarin de informatie te zien was in flappen, vakken, envelopjes: als strip hoe maak je een polder in zes stappen, een tijdslijn over de strijd tegen het water, vijf wist-je-datjes over het thema water en 1 kaart van Nederland toen én van nu. Als voorbereiding op de cultuurdag had iedereen zich al in een deelonderwepr verdiept, dus er werd aan het lapbook ook nog een getypte tekst over onderwerpen als de haven van Antwerpen/Rotterdam, de watersnood of over het Ijsselmeer toegevoegd.


De lapbooks zijn ware kunststukken geworden!


In de lessen erna zijn de bovenbouwleerlingen nog aan de slag geaan met de topografie van Nederland en België. Groep 6/7 met de provincies en hoofdsteden, VO1/2 met de zeeën en wateren. Kortom, we weten nu alles van de lage landen en de strijd tegen het water!