Onze School

Onze school

De Nederlandse School Stockholm is in 1997 opgericht met als doel het geven van onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur in een veilige en stimulerende omgeving. In de afgelopen jaren hebben we gezamelijk de school geprofesionaliseerd en dit blijven we doen.


Sommige ouders brengen hun kinderen naar school zodat hun kinderen qua lezen en schrijven op hetzelfde niveau blijven als leeftijdgenootjes in Nederland of België. Andere ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen Nederlandstalige leeftijdsgenootjes ontmoeten en dat we de kinderen "iets van Nederland en België" meegeven.


Dit doen we door middel van onze taallessen en cultuurdagen. Zo besteden we aandacht aan de kinderboeken-week, vieren we Sinterklaas en kleurt alles oranje rondom Koningsdag. Momenten die op onze school niet kunnen ontbreken! De invulling is elke keer weer anders. Het is een feestelijk gebeuren voor kinderen en ouders, leerkrachten en iedereen die bij de school betrokken is!

•  De Nederlandse School Stockholm zich op 1 september 1997 aan sloot bij stichting NOB en op 19 december 1997 werd de stichting ‘Nederlands Taalonderwijs Stockholm’ formeel opgericht bij een notaris in Den Haag.


• De Inspectie van het Onderwijs al 4 keer op bezoek is geweest om de school te toetsen: in 2005, 2009, 2013 en 2017. 


• De Inspectie van het Onderwijs ons elke keer een goede beoordeling heeft gegeven. Op de website van de onderwijs inspectie kunt u de beoordeling lezen.

• De Nederlandse School Stockholm in 2017 het 20-jarig jubileum vierde.


• Er enige jaren geleden twee scholen in de regio waren: de Klimboom en Dé Nederlandse School Stockholm. In de tijd dat er twee scholen waren, kreeg onze school een accent op de Dé. De Klimboom is inmiddels opgeheven. Een aantal leerlingen is ingestroomd bij onze school en wij hebben het accent begin 2015 laten vervallen.


• We  al veel bijzondere thema’s hebben behandeld op cultuurdagen zoals kamperen en Neder-Land-schap. Wij vonden ook alle schrijvers die de school hebben bezocht met de kinderboekenweek erg leuk. En wat dachten jullie van de vuurspuwer?


• Leerlingen de viering van Sinterklaas het leukst vinden. Gelukkig komt hij ook vrijwel elk jaar op bezoek. Zover wij weten, hebben we Sint alleen in 2014 moeten missen. Sint kwam toen alleen op de ambassade. 


• De leerkracht die het langst op de school werkt op dit moment juf Diane is, zij is in de zomer van 2015 naar Zweden verhuist.


• We het logo van de school (met een wereldbol vol Nederlandse en Zweedse symbolen) gebruiken sinds begin 2016. Er is bewust gezocht naar kleuren die zowel bij Nederland als Zweden aansluiten.


• Het al 20 jaar lang een uitdaging is om nieuwe bestuursleden te vinden – maar het is ook al 20 jaar lang telkens weer gelukt is dankzij de inzet van ontelbaar veel ouders. Laten we samen ons best doen zodat de school nog heel erg lang kan blijven bestaan!


• Onze school de nieuwste methodes gebruikt en dat we gebruik maken van Parnassys en Parro. 

Wist je dat....