Examen

CNaVT examen

De Nederlandse School Stockholm neemt jaarlijks het examen Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) niveau B2 ‘Educatief start bekwaam’ af. Het examen bestaat uit 6 onderdelen: schrijven (2 taken), mondeling (2 taken) en luisteren (2 taken). De taken worden geclusterd en per domein geëxamineerd, verdeeld over drie dagen. Het examen is altijd tussen 1 en 15 mei. 


Wanneer de diploma's bij ons zijn aangekomen, proberen we elke keer een leuke diplomauitreiking te organiseren met appeltaart! Want het is niet niets om dit certificaat te behalen en de leerlingen hebben er jarenlang hard voor gewerkt.

 

Externe kandidaten

Het examen is voor leerlingen uit VO4 en externe kandidaten. We hebben plaats voor maximaal 10 examenkandidaten. De leerlingen uit VO4 kunnen altijd examen doen, voor externe kandidaten kan dit alleen als er nog plek is en zij aan de gestelde voorwaarden voldoen. 


De voorwaarden en uitleg van de procedure staan in dit document. Als u het document gelezen heeft en aan de voorwaarden voldoet, kunt u het inschrijfformulier naar de schoolleider mailen. 


Voordelen behalen certificaat

Toegang tot Nederlandse en Vlaamse universiteiten en hbo-opleidingen

Met het CNaVT-certificaat worden leerlingen toegelaten op vrijwel alle Nederlandse en Belgische universiteiten en hbo-opleidingen, in combinatie met een geldig diploma van een internationale of Zweedse dagschool.

Dit certificaat is dus waardevol wanneer een leerling naar Nederland of Vlaanderen verhuist of daar wil studeren.


Meritpoäng

Leerlingen die op een Zweedse dagschool zitten kunnen zogenoemde meritpoäng (studiepunten) aanvragen op school. Omdat we de inhoud van ons onderwijs baseren op de Nederlandse kerndoelen, kan het niveau van ons onderwijs het best vergeleken worden met de Zweedse taallessen op een Zweedse school. De eisen die we stellen aan onze leerlingen hebben grote overeenkomsten met de kerndoelen van het vak Zweeds zoals die zijn opgesteld door Skolverket, het Zweedse ministerie van onderwijs. Doordat de kennis van de Nederlandse taal zo goed ontwikkeld is, voldoen de leerlingen ook aan de kerndoelen die gelden voor het vak moderna språk (moderne talen). Op een grundskola kan een leerling maximaal 20 studiepunten behalen als hij of zij een extra moderne taal studeert. Deze studiepunten zijn extra en komen bovenop het gewone aantal te behalen studiepunten. Op het gymnasium kan een leerling maximaal 1,5 studiepunt behalen voor het studeren van een moderne taal. 

 

Ouders moeten zelf bij de school van hun zoon of dochter een aanvraag indienen om deze studiepunten te krijgen. Het is dan aan de rector van die school om te beslissen of deze leerling het Nederlands als moderne taal kan gebruiken voor het verkrijgen van meritpoäng. Voor ouders die meritpoäng aan willen vragen, hebben we dit document samengesteld met uitleg over het onderwijs dat De Nederlandse School Stockholm verzorgt. Dit document is in het Zweeds geschreven en kan gedownload worden zodat het overlegd kan worden bij de aanvraag. Mocht het nodig zijn, kunnen wij een betyg (beoordeling) schrijven voor een leerling conform de eisen die Skolverket stelt voor het vak moderna språk.