Lessen

De Nederlandse School Stockholm is een NTC-school (Nederlandse Taal en Cultuur school). Onze leerlingen volgen dagonderwijs aan een Zweedse of een internationale school en volgen aanvullend onderwijs bij ons op school. Ze krijgen wekelijks 2½ uur les in de Nederlandse taal en cultuur, 's middags na reguliere schooltijd.


We volgen het Nederlandse curriculum en gebruiken actuele Nederlandse lesmethodes. Ons basis- en voortgezet onderwijs sluit naadloos aan bij het onderwijs in Nederland. We hebben de 'Kerndoelen voor het Basisonderwijs' en de 'Kerndoelen voor het Voortgezet Onderwijs' voor het 'domein Nederlandse taal' als onze leerdoelen gedefinieerd en streven ernaar dat de leerlingen qua lezen en schrijven op hetzelfde niveau zitten als hun leeftijdgenootjes in Nederland. We besteden aandacht aan onderwijs in mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid, taalbeschouwing, taalexpressie, woordenschatontwikkeling, leesvaardigheid en culturele ontwikkeling.


Na afloop van de les krijgt iedere leerling huiswerk mee naar huis. Er wordt hierbij een beroep gedaan op de ouders. Het is belangrijk dat zij erop toezien dat hun kind álle huiswerktaken uitvoert. Alleen dan kunnen we een vlotte doorstroming (naar Nederland) waarborgen. Ook is het uiteraard van het grootste belang dat minimaal één van beide ouders consequent Nederlands met de kinderen spreekt.


We leren de kinderen niet alleen Nederlands lezen en schrijven, maar besteden ook aandacht aan de Nederlandse cultuur. We organiseren drie cultuurevenementen per jaar rondom de thema's: kinderboekenweek, Sinterklaas en Koningsdag.


Via toetsen en observaties worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden. Tevens hanteren we delen van het Cito-leerlingvolgsysteem, waarin de leerlingen op hun ontwikkelingsniveau op het gebied van taal, spelling en lezen ingeschaald worden. Als Nederlandse school in het buitenland spelen de cito-resultaten een belangrijke rol, omdat we ze kunnen vergelijken met de gemiddelden in Nederland. Zo houden wij zicht op de aansluiting met het onderwijs in Nederland.

Double-click here to add your own text.

De leerlingen in het voortgezet onderwijs op De Nederlandse School werken toe naar het behalen van het Certificaat Nederlands als vreemde Taal (CNaVT).


Dit certificaat biedt, tezamen met een geldig diploma van een internationale of Zweedse dagschool,  toegang tot vrijwel alle hogescholen en universiteiten in Nederland en Vlaanderen.