Belangrijke Data

Belangrijke data schooljaar 2020 - 2021

SchoolvakantiesEerste lesweek:

woensdag 19-08-2020 (VO 1/2 en 3/4), maandag 24-08-2020 (G6, 7/8) en dinsdag 25 -08-2020 (G1/2, 3, 4/5)

week 34/35

Herfstvakantie:

vanaf maandag 19-10-2020 t/m vrijdag 30-10-2020

week 43 en 44

Kerstvakantie:vanaf woensdag 16-12-2020 t/m vrijdag 08-01-2021

week 51, 52 en 1

Krokusvakantie:

vanaf maandag 01-03-2021 t/m vrijdag 05-03-2021

week 9

Paasvakantie:

vanaf maandag 05-04-2020 t/m vrijdag 09-04-2020

week 15

Zomervakantie:

vanaf dinsdag 15-06-2020 

week 25 t/m 33

Double-click here to add your own text.

Cultuurlessen 2019 - 2020

Gedurende het schooljaar worden de volgende drie cultuurlessen georganiseerd:


Cultuurles 1: Kinderboekendag

Alle groepen

Zaterdagochtend 26-09-2020 (op locatie Altorp) - 9.30 - 12u (onder voorbehoud)


Cultuurles 2: Sinterklaas

Groep 1 t/m 5

Zaterdag 05-12-2020 (op locatie Altorp) - 9.30 - 12u (onder voorbehoud)

Groep 6 t/m VO4

Deze groepen krijgen een cultuuractiviteit op maat die past bij de leeftijd. De datum en tijd wordt z.s.m. na aanvang van het schooljaar bekend gemaakt.


Cultuurles 3: Koningsdag

Alle groepen

Zaterdag 24-04-2021 (op locatie Altorp) - 9.30 - 12u (onder voorbehoud)

Cultuurdagen en extra lesdagen: informatie volgt nader