Activiteiten

Cultuur onderwijs op De Nederlandse School Stockholm

Op De Nederlandse School Stockholm staat niet alleen de Nedelandse taal centraal maar ook de Nederlandse en Belgische cultuur. Op verschillende manieren komt dit cultuuronderwijs aan bod, bijvoorbeeld door de drie cultuurdagen. Daarnaast bespreken de leerkrachten, wanneer dit relevant is, actualiteiten uit Nederland. Bijvoorbeeld aan de hand van de teksten van Nieuwsbegrip. In groep 1 en 2 is er een heel thema wat gaat over Nederland en België.


De Nederlandse School is een stichting zonder winstoogmerk en daarom zijn alle activiteiten die wij organiseren gesponsord. Heeft u interesse om ons te sponsoren voor een of meerdere activiteiten? Neem dan contact op met activiteiten@nlschoolstockholm.se.

De cultuurdagen

De kinderboekendag

Tijdens de Kinderboekendag proberen we elk jaar een Nederlandse of Belgische schrijver uit te nodigen bij ons op school. Deze schrijver leest voor uit zijn of haar boek en praat hierover met de leerlingen. De rest van de ochtend gaan de leerlingen met hun leerkracht verschillende activiteiten doen die aansluiten bij het boek van de schrijver of het thema van de Kinderboekendag. Deze cultuurdag is zowel goed voor de leesbevordering als een leuke ervaring voor de leerlingen. 


Het Sinterklaasfeest

Rond vijf december vieren we met de kinderen van groep 1 tot en met groep 5 het Sinterklaasfeest met een echte Sinterklaas en pieten! Vaak zijn Kees en Koos erbij om de dag goed te laten verlopen, maar helaas gaat dat nog wel eens mis... Kortom het is een hele gezellige ochtend voor de onderbouw.


Voor de bovenbouw en het VO is er op een ander moment in het schooljaar een cultuurdag. Deze cultuurdag kan gaan over verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld Nederlandse en Belgische geschiedenis, kunst of politiek. 


De bovenbouwcultuurdag

Voor de leerlingen uit groep 6 tot en met VO4 wordt er een speciale cultuurdag georganiseerd rondom een steeds wisselend thema. Tijdens deze dag leren de kinderen op een leuke manier iets over bijvoorbeeld de geschiedenis, het koningshuis of andere culturele onderwerpen.


Koningsdag

Tot slot doen we altijd graag mee met de Koningsspelen. Hiermee versterken we het ‘Oranjegevoel’ en het is ook leuk om samen met elkaar, de leerlingen, ouders, leerkrachten en bestuursleden, lekker te bewegen.