Opzeggen

Opzeggen voor het volgende schooljaar dient vóór 1 mei te gebeuren per e-mail aan schoolleider@nlschoolstockholm.se.


Leerlingen die onder voorbehoud aangemeld zijn (‘ja, tenzij’), kunnen tot in het weekend voor de start van het nieuwe schooljaar worden afgemeld. Daarna wordt een half jaar ouderbijdrage in rekeninggebracht als een leerling toch niet komt.


Bij voortijdig opzeggen tijdens het lopende schooljaar is er GEEN restitutie van het lesgeld mogelijk, tenzij het bestuur anders bepaalt.