Afmelden

Afmelden

Wanneer u uw kind(eren) wil afmelden voor het volgende schooljaar dient dit voor 1 mei te gebeuren.  U kunt een e-mail sturen naar de schoolleider,  . 


Bij voortijdig opzeggen tijdens het lopende schooljaar is er geen resitutie van lesgeld mogelijk. Tenzij het bestuur in uitzonderlijke gevallen ander beslist.


Ouders die hun kind(eren) onder voorbehoud hebben aangemeld (ja, tenzij), kunnen tot in het weekend van de start van het nieuwe schooljaar worden afgemeld. Daarna wordt er voor een half jaar een privéplaats in rekening gebracht, als de leerling niet komt.