Aanmelden

Aanmelden van uw kind(eren)

Wat fijn dat u intresse heeft in onze school. Wanneer u onze website heeft bekeken en de schoolgids heeft doorgelezen, dan heeft u een goed beeld van onze school. Mocht u voor de inschrijving nog vragen hebben, dan kunt u altijd mailen met onze schoolleider of de voorzitter van het bestuur. 

Aanmelden van een nieuwe leerling

Voorwaarden om te starten op De Nederlandse School Stockholm

Kinderen vanaf 4 jaar kunnen starten op De Nederlandse School Stockholm. 

Voordat leerlingen in groep 1 kunnen beginnen, moeten ze zindelijk zijn, dus zelf naar de wc kunnen.

Ook moeten ze zelf hun jas en schoenen kunnen aantrekken. Het is niet erg om af en toe een beetje te helpen met bijvoorbeeld een rits of een moeilijke knoop. Ook stimuleren we de kinderen om elkaar te helpen. Maar in de beperkte tijd die we elke les hebben, is het zonde als er veel tijd verloren gaat met aan- en uitkleden en de leerkracht kan niet met elke leerling mee naar de wc.

Daarnaast moet minimaal één van de ouders thuis Nederlands spreken. Dit is nodig om de taal te ontwikkelen en deze ouder is nodig om te helpen met het huiswerk.

Inschrijving

Wanneer u uw kind(eren) wilt aanmelden voor lessen op De Nederlandse School Stockholm, dan vult u dit aanmeldformulier in. Dit aanmeldformulier verstuurt u, samen met een kopie van het paspoort van de leerling, per e-mail naar onze schoolleider: schoolleider@nlschoolstockholm.se

Wanneer u uw kind(eren) aanmeldt voor het daaropvolgende schooljaar voor 1 mei, garanderen wij hen een plek op onze school. Wanneer u uw aanmelding later verstuurd is plaatsing afhankelijk van de groepsgrootte en kan het zijn dat er niet gelijk een plaats is. Hierover ontvangt u van ons bericht. 

Intakegesprek

Nadat we het inschrijfformulier hebben ontvangen, neemt de schoolleider contact met u op. Tijdens een kennismakingsgesprek wordt bekeken wat het Nederlandse niveau van uw kind is en of dit past bij de bijbehorende leeftijdsgroep. Verder bespreken we de wederzijdse verwachtingen. Bij twijfel of een kind het Nederlands voldoende beheerst, kunnen we hem of haar onder voorbehoud aannemen; na een paar maanden volgt een evaluatie en bekijken we of het kind op z’n plek zit.

Zodra het inschrijfformulier ontvangen is en de intake heeft plaatsgevonden, is de inschrijving bindend. Het is mogelijk om maximaal 1 proefles te volgen voor de inschrijving plaatsvindt.

Starten

Er zijn 2 momenten waarop een nieuwe leerling kan starten op school, namelijk aan het begin van het schooljaar en na de kerstvakantie. Dit is vanwege het feit dat starten gedurende het lopende schooljaar onrustig is voor de groep waarin de leerling wordt geplaatst. Op deze regel kan door het bestuur een uitzondering worden verleend, in uitzonderlijke situaties.


Leerlingen die net 4 jaar zijn geworden, kunnen tijdens het lopende schooljaar op ieder moment worden aangemeld. Zij kunnen tijdens dat schooljaar beginnen in groep 1. Hiervoor zijn 4 momenten per jaar mogelijk, namelijk bij de start van het schooljaar, na de herfstvakantie, na de kerstvakantie en na de paasvakantie. 

Aanmelden huidige leerling

Verlenging voor de huidige leerlingen voor het volgende schooljaar dient ook vóór 1 mei van het lopende schooljaar te gebeuren per e-mail aan schoolleider@nlschoolstockholm.se. Het opnieuw aanmelden van een leerling is altijd voor 1 schooljaar. In uitzonderlijke gevallen kan een leerling voor een half jaar worden aangemeld. Het bestuur bepaalt of er een plaats is voor deze leerling. 


Leerlingen die ‘onder voorbehoud’ (‘ja, tenzij’) opnieuw aangemeld zijn kunnen tot in het weekend vóór de start van het nieuwe schooljaar worden afgemeld. Daarna wordt een half jaar lesgeld in rekening gebracht als een leerling toch niet komt. Leerlingen kunnen onder voorbehoud opnieuw worden aangemeld wanneer het bijvoorbeeld niet zeker is of het gezin in Zweden blijft wonen.