Onze School

We zijn aangesloten bij en worden ondersteund door de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (Stichting NOB), onderdeel van het ministerie van OC&W. Het NOB voorziet ons van allerlei informatie om de school zo goed mogelijk te runnen. Zo volgen de leerkrachten o.a. bijscholingscursussen via het NOB tijdens de zomervakantie.

 

Tevens staan we onder voortdurende controle van de Inspectie van het Onderwijs.

In mei 2013 is de inspectie op bezoek geweest, met twee positieve rapporten als uitkomst. Een resultaat waar we hard voor werken en trots op zijn! U vindt de rapporten hier.

In mei 2017 verwachten wij opnieuw bezoek van de inspecteur.

 

Afgelopen jaren hebben we middels oudertevredenheidonderzoeken, zelfevaluaties en feedback van zowel de onderwijsinspecteur als de Stichting NOB veel geleerd. We hebben grote stappen gemaakt om de school verder te professionaliseren. Hierover leest u meer in onze schoolgids, die u hier kunt bekijken.

 

Graag moedigen we alle ouders aan om ons ook in het nieuwe jaar van hun mening te blijven voorzien. Ook als school blijven we graag leren. Dus heeft u op- of aanmerkingen of suggesties, schroom niet en neem contact op met ons.