Activiteiten

Impressie van het schooljaar 2017-2018

Een van de doelen van De Nederlandse school is 'een plezierige sociale gemeenschap zijn waarin het Nederlands de verbindende factor is'. Dit doen we onder andere door het organiseren van Nederlandse activiteiten.

 

Op zaterdag 22 september 2018 is onze eerste cultuurmorgen die in het teken staat van de Kinderboekenweek. We krijgen bezoek van Janneke Schotveld uit Nederland, schrijfster van o.a. de serie van 'Superjuffie'.

 

* De Nederlandse School is een stichting zonder winstoogmerk en daarom zijn alle activiteiten die wij organiseren gesponsord. Heeft u interesse om ons te sponsoren voor een of meerdere activiteiten? Neem dan contact op met activiteiten@nlschoolstockholm.se.