Opzeggen

Wanneer u wilt opzeggen voor het volgende schooljaar dient u dit schriftelijk (per e-mail) aan ons kenbaar te maken voor 1 mei. U kunt deze e-mail sturen naar schoolleider@nlschoolstockholm.se. Opzeggen tijdens het schooljaar kan ten alle tijden naar hetzelfde e-mailadres. Bij voortijdig opzeggen tijdens het lopende schooljaar is er geen restitutie van het lesgeld mogelijk, tenzij het bestuur anders bepaalt.