Kosten

De Nederlandse School in Stockholm is een stichting zonder winstoogmerk. We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden. Hoe kleiner de klassen, des te beter is het contact tussen kinderen en leerkracht. We streven naar een juiste balans in goed onderwijs en een gezonde economische organisatie.


Tarieven schooljaar 2019-2020

- Privé plaats basisonderwijs 8.500 SEK (heel jaar) of 5.000 SEK (half jaar)

- Privé plaats voortgezet onderwijs 9.500 SEK (heel jaar) of 5.500 SEK (half jaar)

- Bedrijfsplaats 20.000 SEK (heel jaar) of 11.000 SEK (half jaar)

- Examengeld 1.000 SEK


Inschrijving

Bij inschrijving vóór de herfstvakantie wordt het volledige schoolgeld in rekening gebracht. Bij inschrijvingen ná de herfstvakantie zal er gekeken worden wanneer deze inschrijving plaatsvindt en zal er een verrekening plaatsvinden.


Eenmalige inschrijfkosten: bij iedere nieuwe inschrijving wordt er 1.000 SEK inschrijfgeld in rekening gebracht.


Bij voortijdig opzeggen tijdens het lopende schooljaar is er geen restitutie van het lesgeld mogelijk, tenzij het bestuur anders bepaalt.

De Nederlandse School in Stockholm heeft via het NOB een collectieve basis WA verzekering. De Nederlandse School in Stockholm aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijke ongevallen ontstaan tijdens de aanwezigheid van en het gebruik door leerkrachten en leerlingen van de diverse leslocaties tijdens de lestijden. Wij adviseren de ouders van onze leerlingen indien nodig om zelf een ongevallenverzekering af te sluiten.