Aanmelden

AANMELDEN

 

Voor het reguliere NTC-onderwijs – in lijn met de eisen van de onderwijsinspectie - is een basisniveau van het Nederlands noodzakelijk. Nadat we het inschrijfformulier hebben ontvangen, neemt de onderwijscoördinator contact met u op. Tijdens een intake wordt bekeken wat het niveau Nederlands van uw kind is en of dit past bij de bijbehorende leeftijdsgroep. Verder bespreken we de wederzijdse verwachtingen. Bij twijfel of een kind het Nederlands voldoende beheerst, kunnen we hem of haar onder voorbehoud aannemen; na een paar maanden volgt een evaluatie en bekijken we of het kind op z’n plek zit.