Aanmelden

AANMELDEN


Inschrijving voor DNSS dient te geschieden voor 1 mei van het voorgaande schooljaar. Het is mogelijk om maximaal één proefles te volgen voor de inschrijving plaatsvindt. Tussentijdse inschrijving geschiedt per 1 januari of voor zover het bestuur toestemming geeft voor een andere startdatum.


Leerlingen die voor 1 mei ingeschreven zijn en voldoen aan de toelatingseisen zullen altijd een plaats krijgen op onze school. Leerlingen die na die tijd ingeschreven worden, krijgen een plaats al naar gelang de bestaande groepen kunnen worden uitgebreid (of eventueel opgedeeld). Als dit niet mogelijk is worden deze leerlingen op een wachtlijst geplaatst.


Via deze link kunt u het aanmeldformulier downloaden en invullen. Het ingevulde formulier, samen met het toestemmingsformulier 'gebruik beeldmateriaal' én een kopie van het paspoort van uw kind(eren) retourneert u per email naar schoolleider@nlschoolstockholm.se.


Voor het reguliere NTC-onderwijs – in lijn met de eisen van de onderwijsinspectie -  is een basisniveau van het Nederlands noodzakelijk. Nadat we het inschrijfformulier hebben ontvangen, neemt de schoolleider contact met u op. Tijdens een intake wordt bekeken wat het niveau Nederlands van uw kind is en of dit past bij de bijbehorende leeftijdsgroep. Verder bespreken we de wederzijdse verwachtingen. Bij twijfel of een kind het Nederlands voldoende beheerst, kunnen we hem of haar onder voorbehoud aannemen; na een paar maanden volgt een evaluatie en bekijken we of het kind op z’n plek zit.